You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1husgrund med svaga lämningar av skorstensstock samt ett 15-talodlingsrösen. N om odlingsrösenas utbredning är idag ett grustag.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.