You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar sentida torpställe bestående av 1 husgrundmed skorstensstock, ett 10-tal odlingsrösen samt röjdaodlingsytor .

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.