You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med skogsbrukslämningar

Område med skogsbrukslämningar, 40x20 m (NÖ-SV), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor.
Kolbottnen i SV är rund, 16 m i diam och 0,3-0,4 m h. Omges av en stybbränna, 0,6-1,0 m br och 0,3-0,5 m dj. Omedelbart NÖ härom är en kolbotten, rund, 18 m i diam och 0,1-0,3 m h. Utanför kanten är 6 stybbgropar, 1,5-4 m l och 0,2-0,3 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-3583-2013)

Äldre beskrivning:
1) Kolbotten. OSO om …