You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med skogsbrukslämningar

Område med skogsbrukslämningar, 35x20 m (NÖ-SV), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor.
Kolbottnen i NÖ är rund, 12 m i diam och 0,1-0,2 m h, otydlig. Utanför kanten är 7 stybbgropar, 1,5-4 m l och 0,3-0,4 m dj. 2 m SV härom och 16 m SSV om väg är en kolbotten, rund, 19 m i diam och 0,4-0,7 m h. Utanför kanten är 9 stybbgropar, 1-5 m l och 0,3-0,7 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-3583-2013)

Äldre beskrivn…