You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Område med odlingsrösen. 70x70 m (N-S) bestående av ca 20 mestadels runda rösen, 2-4 m diam och 0,3-0,5 m h av 0,2-0,4 m ststenar. Bevuxet med barrskog.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.