You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, ca 15 m diam och 1 m dj. I vallen är mörkfärgad jordoch slaggbitar av sintrad sand. I V kanten är avtappningsrännan,1 m br. På NÖ delen har en jordkällare anlagts.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.