You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Träindustri

1) Stenvalvsbro, 14 m l (NNÖ-SSV), 3,5 m br och 2,3 m h. Ett valv4,5 m br och 1,7 m h av tuktade gråstenar 0,5 m l och 0,2-0,4 mbr. 30 m VNV om bron är: 2) Bebyggelselämningar, sentidasåg bestående av spridda grundstenar, som enligt markägarenmåste vara från före 1870-talet, då den nu existerande sågen, Som ån, byggdes. Mellan de två åfårorna är rester av entimmerplan och 2 eldstäder för brän…