You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av talrikadelvis kallmurade röjningsrösen. I omgivningarna är syren,äppel, körsbär och enar. Skyltat i röjningsröse. SV omtorpskylten på andra sidan om väg är kallmurade utrymmenanslutna till kraftig stenmur, troligen källargrunder.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.