You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar sentida, torpställe, Inga bevaradehusgrunder. Talrika röjningsrösen och stenmurar. Vid väg ärkvarstående mindre timrad bod.Skyltat i röjningsröse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.