You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar sentida torpställe, bestående av 1husgrund med spismursrester av gråsten och tegel. I husgrundenav 1 källargrop. I omgivningarna är röjningsrösen och stenmurar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.