You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1otydlig husgrund beväxt med hallon och lupiner, röjningsrösen.Igenplanterade åkrar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.