You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelseplats, sentida torpställe, bestående avröjningsrösen och stenmurar. Huslämningarna troligen bortodlade.Skyltat i röjningsröse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.