You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Nyhult, Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1husgrund utan spismursrest stora delvis kallmuraderöjningsrösen, stenmurar. Vid husgrunden är syren, äpple- ochkörsbärsträd oxel.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.