You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe? bestående av 1husgrund med spismursrester av gråsten. Vid husgrunden är ingensynlig produktionsmark och inga röjningsrösen, varför husgrundenkan ha varit en backstuga. Skyltat med Varvenebo efter den sistesom bodde där Mr. Varven. Rätta namnet skall vara Karlslund.Ca 150 m VNV om 1 är: 2) Kolbotten, enligt uppgift påortofoto från 1980 års inv.

OBS. Fri…