You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kolningsanläggning

1) Stenmur 15 m l (SO) 0,5-0,6 m h och 0,8 m br av 0,3-1 m ststenar. Stenmuren viker i sin N ände av mot NV. Stenmuren har avortens befolkning satts i samband med försvar och överfall avden ca 50 m NÖ om gående "Kungsvägen". Troligare är dock att detär en sentida mur efter röjning i skogsmarken för odling. NÖ ommuren är stenröjda ytor som troligen varit odlade. 25 m NÖ omstenmuren är: 2) En kolb…