You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

1) Röse, närmast runt, 13-14 m diam och 1,3 m h. Stenarna är0,15- 0,5 m st (vanligen 0,2-0,3 m). I N delen en grop, 1,5 mdiam och 0,4 m dj. I övrigt ställvis omplockad yta. Marken ärtill stor del nedplöjd kring röset, vilket är täckt med ris.Beväxt med några löv- och barrträd. 2) V och SV om röset finns3 röjningsrösen, 4-6 m diam, av vilket det närmaste bör bevakas.För fornlämning talar läge, for…