You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stenkrets

1) Stensättning, oval, 9x8 m (Ö-V) och 0,6 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0,15-0,2 m st. Skadad i NV-NÖ resp. SV-SÖav odling. Beväxt med ca tio lövträd och -buskar. 5-6 m NNV omnr 1 och 1-2 m Ö om väg är 2) Skeppssättning? rest av, ca12x2-4 m (NNÖ-SSV). I mitten en rad stenar, 0,5-0,6 m l,möjligen utgörande Ö långsidan. I N en klumpsten (stävsten?),0,8x0,7x0,6 m. V långsidan bitvis sön…