You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 22-24 m diam och 2,1 m h. Stenarna är 0,1-0,6 m st(vanlig en 0,2-0,4 m st. Antydan till brätte? i N-NÖ, 3-4 m broch 0,5 m h. Mittgrop, 2,5 m diam och 0,5 m dj. SÖ partiet ärtill stor del bortplockat. I övrigt är ytan ställvis ojämn ochomplockad. I NÖ kanten är i sen tid uppfört ett litet värn, 3 mdiam av sten från röset. Runt rösets otydliga kant liggersentida odlingssten. Beväxt med ca t…