You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse?, ca 11 m diam och 1,0 m h. Delvis övermossat. Stenarnaär 0,2-0,6 m st. I S delen är pålagd odlingssten. Oklarbegränsni ng. Beväxt med fem lövträd. 5 m SSÖ om nr 1 är 2)Stensättningsliknande lämning, rund, 3 m diam och 0,2 m h.Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,5 m st stenar. Mittgrop, 2 mdiam och 0,2 m dj. Odlingssten i Ö kanten. Beväxt med 15lövträd. 15 m SSV om nr 1 är 3) Stensättnin…