You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, okklar begränsning, dock minst 200x 90 m (NNO-SSV). Inomangivet område har påträffats 2 pilspetsar av flinta med urnupenbas, 1grönstensyxa, 1 tjocknackig flintyxa, 1 skedformigflinskrapa samt 1 kant yxa av brons. Datering: mellanneolitikumoch senneolitikum. Vid inventeringstillfället påträffadesdessutom 1 kvartsavslag och avslg av sydskandinavisk flinta.Tillägg Ölandsprojektet:Fynden härr…