You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 20x9 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2 m br, 0,3-0,5 m hmed synliga stenar, 0,2-0,7 m st. Vid gavlarna är de 3 m h.Bevuxen med hassel. 6 m N om 1 är: 2) Husgrund, 40x9 m(VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2 m br, 0,3-0,5 m h med synliga stenar,0,25-0,75 m st. Delad i två rum, 25 resp 9 m l. I S vallen är enrecent grävskada,1x0,5 m st, 0,3 m dj. Bevuxen med två björkaroch hassel. Skärs av stensträng. 2…