You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0,25 m h.Övertorvad. I N delen är ett kantkedjeliknande parti i markytanbestående av 0,3-0,4 m st plant liggande kalkstensflisor. Imitten är en grop, 2,0-2,5 m diam och 0,3 m dj. I bottnen är tre0,45-0,5 m st stenar av granit. Beväxt med ett par enbuskar.Sannolikt kvarngrund.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas ell…