You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

1) Gravfält, 20 m diam, bestående utav 5 fornlämningar varav 1osäker. Dessa utgöres av 5 resta stenar 0,5-1 m h (2 är 0,7)0,3-0,6 m br och 0,3-0,4 m tj. En (i N) är avslagen ochomkullfallen. Den osäkra fornlämningen (i V) utgöres av en reststen?, nu omkullfallen, belägen i markytan och nu synligen 0,7 ml och 0,3 m br. Beväxt med främst tallskog samt några ungagranar och lövträd.

OBS. Fritexterna …