You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 16 m diam och intill 1,7 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st,både rundade och skarpkantade. Sten har ställvis rasat ned frånröset. Beväxt med tallar och björkar i kanten.Intill och SV om nr 1 är: 2) stensättning, rund. 12 m diam och0,2-0,8 m h. Fyllning av 0,2-0,8 m st stenar, både rundade ochskarpkantade. Ställvis tendens till kantkedja, 0,2 m h av0,3-0,6 m l stenar. Beväxt med en tall samt bj…