You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 12 m diam och 1,3 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar.I mitten är en grop, 6x4 m (Ö-V) 1-1,6 m dj, som åt SÖ mynnar utvid rösets kant i en 3x2 m och 0,3 m dj grop. Mycket sten harkastats ut åt S, varför begränsningen här är oklar. Beväxt med 2björkar. 3 m S om nr 1 är: 2) Stensättning, rund 6 m diamoch 0,3 m h. Övermossad. Fyllningen består av 0,2-0,4 m ststenar. Ytan är smågropig …