You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, 120x90 m (NNÖ-SSV), (enligt kartan 100-110x70 m (NNÖ-SSV) 1999-09-03 R.D.S). Vid Ölandsprojektets inventering tillvaratogs inom markerat område 38 fynd, varav 1 mikrospån i kvarts, 1 slipat yxavslag i sydskandinavisk flinta, 21 slagna flintor, 14 bitar slagen kvarts samt 1 avslag i porfyr. Datering: Mesolitkum-Neolitikum. Fynden förvaras på KLM under inv.nr. 38 388.
- - Tillägg dnr 3.4.2-…