You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättning?? rektangulär 10x6 m (NÖ-SV) bestående av 2paralella stenrader av 0,7-0,9 m l stenar samt en kortsida. Eneventuell fjärde sida, den NÖ saknas. Ofylld. Belamrad med kompost. I komposten finns även en del slagg. Beväxt med 2 askar, 1oxel och ett tätt buskage av oxel, ask och hagtorn.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.