You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1)Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1husgrund med skorstensstock. 1 källargrund, röjda odlingsytor,talrika mycket kraftiga odlingsrösen och kraftiga stenmurar samtterrasseringar. Beväxt med ask och eksly samt björk, tall,hassel och gran.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.