You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1)Bebyggelselämningar, sentida torpställe bestående av 2husgrunder, en med skorstensstock, röjda odlingsytor och enstakaodlingsrösen samt stenmur. I husgrunden är en källargrop. VSV omhusgrunden är fullt med bråte, virke och maskinrester. Beväxtmed syrénbuskar samt löv- och barrträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.