You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1)Bebyggelselämningar, sentida torpställe bestående av 2husgrunder, 1 källargrund, röjda odlingsytor och terrasseringar,talrika stora och kraftiga odlingsrösen och talrika stenmurarsamt fruktträdgård. Beväxt med äpplen, nypon, syrénbuskar ochek, asp, lönn, björk samt tall. Spännande miljö. Platsenbeboddes av 3 ägare med egna marker. By?

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan s…