You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Brinken, Lägenhetsbebyggelse

1)Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1husgrund med skorstensstock, röjda odlingsytor, talrikaodlingsrösen och terrasseringar samt stensträngar. I husgrundenär en källargrop. Husgrunden är på den högsta terrasseringen.Odlingsytorna och terrasseringarna samt odlingsrösena är påsluttningen. Beväxt med många fruktträd, samt tall och al.Mycket vackert.

OBS. Fritexterna är inte kvali…