You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1)Tjärdal, 7 m diam och 0,5 m h av 0,3-0.9 m st stenar.Kallmursteknik i upp till 4 skikt. I V är öppningen 0,4 m br och0,3 m h, med ränna 2 m l (V-Ö) och 0,4 m br, tilluppsamlingsgrop 1,5 m diam och 0,4 m dj. Beväxt med 5 tallar ochlitet sly. Skyltad med Ostkustledens märke "Gammal tjärdal".

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.