You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1)Bebyggelselämningar, sentida torpställe bestående av 1 husgrundmed skorstensstock, röjda odlingsytor och enstaka odlingsrösen.I husgrunden är en källargrop. Beväxt med syren- och enbuskar,samt björk och tall.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.