You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Eksebo, Lägenhetsbebyggelse

1)Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1husgrund med skorstensstock, 2 källargrunder, röjda odlingsytor,ett flertal stenmurar och enstaka odlingsrösen, samt enstenskodd väg. I husgrunden är en källargrop. En källargrund ärdirekt på berghällen medan den andra är strax nedanför.Stenmuren omgärdar hela omr ådet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller…