You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Färdväg

1) Äldre vägmarkering över surdrag, ca 30 m l (VNV-ÖSÖ) och 4-7 mbr. Markeringen består, särskilt över surdraget av tvåparallellt löpande stensträngar, ca 1,5 m br av 0,4-0,9 m ststenar vilka begränsar ett tämligen stenfritt område i mitten,ca 2 m br. På ömse sidor om surdraget övergår stensträngarna imera spritt "stenspill", ca 7 m br med 0,3-0,4 m st delvisövertorvade stenar.

OBS. Fritexterna ä…