Boplats

1) Bebyggelseplats 150x50 m (NV-SO). Dåligabesiktningsförhållanden. Inga fynd tillvaratogs.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.