Boplats

Inom det på fotokartan begränsade området är:1) Område 100x95 m NS som har markerats med kryss de förmodadeplatserna för 3 bebyggelseplatser, nu bortodlade.2) Bebyggelseplats, nu synlig såsom en i åkern mörktonadförhöjning, 40 m diam och 0,25 m h. Åkern är här relativt stenigoch en mängd spår är här nerplöjd i åkern. Vid besiktningenframkom några ben och tandfragen från djur samt 1 glasbit (med"gl…