Röse

1) Röse, med brätte ca 18 m diam och 2,5 m h. De såväl rundadesom skarpkantade stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Brättet 1,5-2m br och 0,3-0,4 m h. Rösets sidor är brant sluttande i S o Ömindre sluttning i V. I mitten är en grop, 1,75 m diam och ca 1m dj. Kantkedja ställvis tydlig 0,3-0,4 m h av 0,7-1 m l stenar.Runt röset och på brättet växer ekar, rönnar och enar.

OBS. Fritexterna är inte kvali…