Stensättning

1) Stensättning, röseliknande (alt. röse, rest av) rund, 13-14 mdiam och intill 1 m h. Fyllning av stenar, vanligen 0,3-0,5 mst. Stora skador genom stentäkt, i V-NV delen inom ett segment9x4,5 m st (NNÖ-SSV) och i ÖNÖ-N delen inom ett segment, 10x4 mst (NV-SÖ) är stenmaterialet till största delen bortfört intillbottenskiktet. I övrigt omplockat och något kringspritt. Numeraövertorvning i kantparti…