Stensättning

1) Stensättning, rest av, rund 6 m diam och intill 0,3m h. Avfyllningen, som består av skarpkantade stenar, 0,2-0,4 m st,återstår spridda rester i NÖ hälften. I SV hälften är det mestastenmaterialet bortfört. Mittblock, 1,2x1,2 m st och 0,8 m h.Flera block i SÖ och enstaka i SV kanten 0,8-1,5 m st rest avkantkedja. SSÖ om stensättningen är inom ett område 4x2,5 m(NNV-SSÖ) ett flertal skarpkantade …