Röse

1) Röse 10 m diam och 1,5 m h, skenbart intill 2,5 m h i V.Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Röset är lagt omkring enuppstickande bergklack och fyllningen torde ej vara högre än 1,5m i verkligheten. Ytan är något plockad. 13 m N om nr 1 är: 2)Stensättning, rest av, ursprungligen rund 5 m diam och 0,3 m h.Fyllning av i regel 0,2-0,4 m st stenar. Ytan omplockad och stenbortplockad i NV delen. Beväx…