Fossil åker

1) Gravfält, 140x30 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa utgöres av 3 rösen, 18 runda eller närmast rundastensättningar och 4 resta stenar. Rösen är 12,7 och 4 m diamoch 1,8, 0,8 resp 0,7 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,7 m st. Detstörsta är något avplanat från mittpartiet och mot SÖ. Det näststörsta har vällagd kantkedja 0,3 m h av 0,3-0,6 m l stenar samtgrop i mitten 1 m diam och 0,…