Fossil åker

1) Röjningsröseområde ca 80x50 m (V -O), enligt uppgift påortofotot från 1980 års inventering.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.