Kolningsanläggning

1) Röjningsröseområde ca 90x40 m (NNV -SSO), enligt uppgift påortofotot från 1980 års inventering.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.