Kemisk industri

1) Röjningsröseområde ca 70 x80 m (N -S), enligt uppgift påortofotot från 1980 års inventering. Ca 30 m NV om nr 1 är:2) Tjärdal, enligt uppgift på ortofoto från 1980 årsinventering.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.