Karlslund, Husgrund, historisk tid

1) Bebyggelselämning, bestående av en husgrund medrörstocksrester, en stenkällare, ett tiotal odlingsrösen ochrester av stenmurar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.