Grav markerad av sten/block

1) Uppallat stenblock, 2,6x2,3 m (Ö-V) och 0,7 m tj. Blocket äruppallat på tre stenar 1x0,5-0,6x0,5 m st. Blocket ligger intilloch V om låg och brant bergkant. 33 m V om nr 1 är 2) Delvisuppallat stenblock, 1,2x0,9 m st (Ö-V) och 0,9 m tj. Blocket äruppallat på 2-3 stenar 0,2-0,3 m st. Runt blocket är ett 10-tallöst liggande stenar av samma format. 9 m NV om nr 2 är 3)Uppallat stenblock, 2,1x1,1 m…