Husgrund, historisk tid

1) Bebyggelselämning bestående av en otydlig husgrundsrest.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.