Husgrund, historisk tid

1) Bebyggelselämningar, bestående av en otydlig husgrund och enstengärdesgård.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.