Lägenhetsbebyggelse

1)Bebyggelseläge 50x40 m (NNÖ-SSV), sentida torpbebyggelsebestående av röjd yta (igenväxande trädgård med kvarvaranderester av trästaket), 2 hus och en uppbyggd jordkällare.Boningshuset är en parstuga ca 8x4,5 m (VNV-ÖSÖ) med 2 små rumoch en murad spis i mitten och en liten hall. Väggar och tak ärännu upprätta men har börjat att luta. Inuti huset finns resterav inredning, såsom tapeter, gardiner m…